Tuesday, August 23, 2016

Vision Statement of the Archdiocese of Manila


English Version

A people called by the
Father in Jesus Christ
to become a Community
of persons with Fullness of Life
witnessing to the Kingdom of God
by living the Paschal Mystery
in the power of the Holy Spirit
with Mary as Companion

Tagalog Version

Bayang tinawag ng
Ama kay Hesukristo
upang maging Sambayanan
ng mga taong may Kaganapan ng Buhay
sumasaksi sa Paghahari ng Diyos
nagsasabuhay ng Misteryo Paskal
sa kapangyarihan ng Espiritu Santo
kasama ang Mahal na Ina
ang Birheng Maria
Share:

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Sitemap